genealogieonline

De geslachten Van den Born » Hendrik Ariensz van den Born (< 1649-1712)

Persoonlijke gegevens Hendrik Ariensz van den Born 


Verwantschap Hendrik Ariensz van den Born


Voorouders (en nakomelingen) van Hendrik Ariensz van den Born


Gezin van Hendrik Ariensz van den Born

Hij is getrouwd met Cunera Wouters Pels.

Zij zijn getrouwd voor 1689 te Randwijk.

Hendrik was (in elk geval in zijn jeugd) fel Rooms, Cunera was protestant.

Kind(eren):

  1. Arien Hendriksz van den Born  1689-1781 
  2. Wouter van den Born  1692-< 1694
  3. Wouter Hendriksz van den Born  1694-1723
  4. Arnoldus Hendriksz van den Born  1697-1778 
  5. Geertruid Johanna van den Born  1700-????
  6. Barthold Hendriksz van den Born  1701-1711
  7. Cornelis Hendriksz van den Born  1703-1795
  8. Jan Hendriksz (Johannes) van den Born  1706-1774 


Notities over Hendrik Ariensz van den Born

Beroep: winkelier (kramer)

Legt op 16-6-1674 een verklaring af en zegt 25 jaar oud te zijn. Wil eerst een kan wijn hebben voor hij zijn eed wil doen.

Wordt op 27-8-1676 verboden in zijn huis RK samenkomsten te houden. Hij dient zijn voor dit doel verbouwde huis weer in de oorspronkelijke staat te herstellen:

"Mesures tegen de Pausgezinden.
Solis den 27 Augusti 1676 (OAW 1) De Richter en Magistraet deser stadt van tijdt tot tijdt de
stoutheijt en de aenwas der pausgesinden aengemerckt hebbende, als dewelcke niet alleen van die geenen die binnen haer stadt en district sijn woonende maer oock der geenen, die met grooten toeloop van allen canten van buijten in haeren stadt sijn komende, niet alleen op den sabbath off Sondaghen, maer /:soo sij die noemen:/ haere heilighen daghen, in een haere onderdaenen huijse /: van de delve daer toe geapproprieert en vertimmert sijnde :/ solemnelijck t'onderhouden en te vieren gepleeght wordt. Soo is t' dat de zelve in haer Ed. en Achtb. dese saecken als van een quaede consequentie sijnde oock noeijt voor desen in hondert jaeren herwaerts meer in dese haere stadt gepleeght ter harten nemende nae rijpe deliberatie en voorbedaghtsaemen rade verstaen en goetgevonden, als deselve en haer Ed. en Achtb. oock eenpaerighlijck goetvinden en verstaen, dat Henrick van den Born in wiens huijs de pausgesinden haere Godtsdiensts sijn pleghende, op poene conform de plaecaete daer van sijnde en boete daer toe staende gerichtelijck sal worden aengeseght en gelast van nu voortaen het selve sijn huijs tot sodaenige dienstspleginghen niet meer te laeten gebruijcken, maer ter contrarie d'accommoditeijten daertoe van hem gemaeckt te veranderen off doen veranderen, d'ornamenten ende noodtwendigheden daer toe dienende van en uijt sijn huijs wegh te doen, oock haer en pastoor off dienstpleger off dienstplegers, neffens de frequenteerders sulckx in tijdt te verwittghen, om haer voortaen te konnen wachten in deze saecke nae desen voortaen te konnen het placcaet daer van sijnde niet meer te canten en aen te loopen onder verbeurt van soedaene boete op een ijder parsoon ma sijn qualiteit inhoudens slandts placaet daer toe staende.
Lit. J.S. van Veen. 1920. Conventiculen van Roomsch-Katholieken te Wageningen in 1676. Ned. Arch. Kerkgeschiedenis NS 16: 87: (Res. Magistraat 27-8-1676. Van Veen voegt toe: De
gerichtsbode, met de insinueering van dit verbod belast, kwam bij de heere terug met de boodschap, dat van den Born 'die heeren bedanckt, maer dat hij dat hooger wil versoecken.' Meded. A.G. Steenbergen).
[De dikke zeven 2a pp. 157-158/232]

In 1680 is hij (mede)oprichter van het Kramers- en Lakenkopersgilde in Wageningen.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Hendrik Ariensz van den Born?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. DTB Wageningen begraven 1706-1714 [Gelders Archief, p. 12/17]

Tijdbalk Hendrik Ariensz van den Born

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Van den Born


    

De publicatie De geslachten Van den Born is samengesteld door Peter J.R. Vermaat (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Peter J.R. Vermaat, "De geslachten Van den Born", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/de-geslachten-van-den-born/I6229.php : benaderd 16 juni 2021), "Hendrik Ariensz van den Born (< 1649-1712)".