genealogieonline

Alle Hoogerbrugges » Leendert Adriaensz Aertsz (± 1530-????)

Persoonlijke gegevens Leendert Adriaensz Aertsz 


Verwantschap Leendert Adriaensz Aertsz


Voorouders (en nakomelingen) van Leendert Adriaensz Aertsz

Adriaen Aertszn
????-< 1546
Maritje Nn
????-1560

Leendert Adriaensz Aertsz
± 1530-????


Adriaen Leendertsz
± 1560-< 1622

Gezin van Leendert Adriaensz Aertsz

Hij is getrouwd met Annetgen Govertsdr.

Zij zijn getrouwd.


Kind(eren):

  1. Adriaen Leendertsz  ± 1560-< 1622 


Notities over Leendert Adriaensz Aertsz

Het volgende gaat allemaal over hetzelfde perceel op de grens van de ambachten Hazerswoude, Benthuizen en Benthoorn. Het blijkt dat deze eerst in bezit was van Leendert Adriaenszn. en daarna van Adriaen Leendertszn. Dit maakt het aannemelijk dat Leendert Adriaenszn de vader is van Adriaen Leendertszn.

< 1562 - > 15.. Leendert Adriaensz
< 1583 – Adriaen Leendertsz
< 1622 - 1624 – Maritgen Maertensdr, weduwe van Adriaen Leendertsz
> 1624 Hendrick Floriszn en Neeltje Adriaensdr
Het huiswerf staat ten zuiden van perceel 9, in Hazerswoude.
In 1565 staat er blijkbaar ook nog een huisje op " daar Huybrecht Adriaenszn. in plach te wonen". Is dit hetzelfde huis van Hendrick Floriszn en Neeltje Adriaensdr, genoemd in 1624, ten noorden van dit perceel?
.
Verklaring van achternaam (Van) Hoochbrugge
De eerste voorkomens van de achternaam Hoochbrugge en dergelijke in de verschillende takken is als volgt:
JAN Alewijnss (Hogerbrugge), jg., & Aefje Teunis, jd., beijde won. in Segwaert. 11,106 otr. 28-5-1628; getr. tot Soeterwoude.Consent: Alewijn Janss (Schoemaecker), vader. Uit het ORA Hazerswoude blijkt dat dit de man is van Machteld Adriaensdr, een dochter van deze Adriaen Leendertsz. Dit is een fraai voorbeeld van een gezin waarbij de kinderen de "achternaam" van de moeder overnemen.
Claertge Leenderts, geh.m. Cornelis Maertenss Hoogbrugge, transportakten Zegwaard 57, 173”v 1- 5-1669. Via Maarten Arij Leendertsz x Lijsbet Sebastiaans kunnen we een link leggen met deze Adriaen Leendertsz.
07-12-1660 Benthuizen: Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thys Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen zijn: Arij Maertenss Hoochbrugge, wedunaer van za. Leentgen Jansdr. Bon, voor desen gewoont hebbende op den Hil alhijer tot Benthuijssen ende jegenwoordich tot Soeterwoude...
01-03-1653 Hazerswoude: Marijtje Dircksdr, weduwe van Leendert Adriaensz Hoochbrugge, overleden aan de Achterweg met Govert Pietersz van Hijselendoorn haar voogd ter ene en Adriaen Leendertsz van Hoochbrugge voor zichzelf en met Maerten Adriaensz van Hoochbrugge en Steven Willemsz van Dobbe als testamentaire voogden over de nagelaten weeskinderen van Lijsbeth Leendertsdr bij Crijn Cornelisz Hoogeveen, kind en kleinkinderen van Leendert Adriaensz van Hoochbrugge bij Marijtje Dircksdr voornoemd ter andere zijde, delen de boedel.

Recentere/huidige achternamen van deze familie
Johannes Willem Hoogerbrug x Johanna Cornelia Heskes – omgeving Den Haag, hebben een aantal nog levende nakomelingen met dezelfde achternaam.
Arie Hogerbrug x Jacoba Altmuller – omgeving Den Haag/Rotterddam, hebben een aantal nog levende nakomelingen met dezelfde achternaam.
.
Bronteksten
.

SRM, ORA Hazerswoude, inv. nr. 16, fol. 505v. 7-12-1562. Claes Dirckszn. van Montfoort wonende Leiden is schuldig aan Jhr Jacob van Wijngaerden een losrente van 37 KG 10 st per jr met hypotheek op een woning met huis en 10 morgen land, strekkende voor van Leendert Adriaen Aertsznzn. en Claes van Lindenborchs land af tot aan Adriaen Willemszn. Pollant land toe, belend O Claes Janszn. van Lindenborch voorsz., W Willem Meeszn. en de heer van Hazerswoude. Borg Dirck Jacobszn. van Montfoort zijn vader.

H9. Maritgen Maertensdr weduwe van Arien Lenaertsz1 hoofd
= Q1. Adriaen Lenertsz
(vergeleken met de andere omschrijvingen lijkt deze beschrijving "gekanteld")
fol. 2v. 13-8-1565 met schepenen van Benthuizen. Leendert Adriaenszn. is schuldig aan Adriaen Aelbrechtszn. 21 pond 6 sch 8 groot vlaams met hypotheek op een huis en erf met 1 morgen land en een klein huisje daar Huybrecht Adriaenszn. in plach te wonen, staande het voorsz. huis in Hazerswoude en de morgen op het scheid van diverse heerlijkheden, niet wetende onder welk ambacht, belend W en Z de Hogeveensche vaart, O Claes Dirckszn. van Montfoort, Lindenborch, Toenis Jasperszn., Huybert Adriaenszn. en Cornelis Dirck Eggertsznzn., N Gheert Scherp vuyt "sulck daer van qualic belenden te stellen sijn",...

fol. 99. 6-10-1566 met schepenen van Benthorn. Leendert Adriaenszn. wonende omtrent het scheid van Benthorn is schuldig aan [...], alsmede een huis en erf met 1 morgen land omtrent het scheid van Hazerswoude, Benthorn en Benthuizen, belend N of NO Huybert Adriaenszn., Toenis Jasperszn., Claes Dirckszn. en Claes van Lunenburch, ZO en W de vaartscant, NW Leendert Adriaenszn. voorsz. met het huisje dat Huybert Adriaenszn. toebehoord heeft, belast met 3 KG tbv Jan Corneliszn. den Deen.

fol. 152v. 30-7-1567 met schepenen van Benthuizen. Leendert Adriaenszn. heeft ontvangen van Govert Claeszn. zijn huisvrouwen vader een schuldbrief van ..., met hypotheek op een huis met barg en schuur met 1 morgen land, leggende in het scheid van de ambachten van Benthuizen en Hazerswoude, belend O en N Huybert Adriaenszn. en Toenis Jasperszn., Claes Dirckszn. en Claes van Lunenburch, W en Z de Hogeveenschevaertscant.

fol. 419. 24-1-1570 stilo com. Leendert Adriaenszn. is schuldig aan het gemeen convent en prior van de Regulieren te 's-Gravensande 75 KG wegens montcost van Govert Claeszn. zijn huisvrouwen vader, "die nu in den selven convente zijn cost gecofft is", met waarborg een huis met schuur en erf in Hazerswoude op het scheyt als men zegt met 1 morgen weiland daaraanliggende dat men nauwelijks weet te onderscheiden in welk ambacht het ligt, belend N of NO Huybert Adriaenszn., Toenis Jasperszn., Claes Dirckszn. van Montfoort en Claes van Lindenburch, ZO en NW de Hogeveenschevaertscant [...]

Fol. 421. 9-1-1570? met schepenen van Benthuizen. Leendert Adriaenszn. verkoopt [...], met waarborg een huis en erf in Hazerswoude "als men segt" en een camp weiland daaraan gelegen, groot 1 morgen, belend tezamen N en NO Huybert Adriaensnz., Toenis Jasperszn., Claes Dirckszn. van Montfoort en Claes van Lindenburch, ZO en NW de Hogeveensche vaart.

fol. 503v. 12-2-1571 stilo com. Leendert Adriaenszn. wonende "op de vuyterste paelen van Haserswoude" is schuldig aan Gerrit Corneliszn. brouwer ter Gou 4 KG per jr, met hypotheek op een huis met barg en schuur zoals hij die bewoont alsmede 1 morgen land daaraan liggende op het scheyt van Hazerswoude, Benthuizen en Benthoorn, tezamen belend O en NO Claes van Lindenburch, Claes Dirckszn. van Montfoort, Toenis Jasperszn. en Huybert Adriaenszn., W en ZO de Heerweg of Hogheveenschevaertscant en N of NW de schuldenaar met een klein huisje.

fol. 83v. 10-6-1583. Adriaen Leendertszn. is schuldig aan Toenis Jasperszn. 16 pond groot vlaems wegens [...] met waarborg het gekochte en zijn huis en erf, belend O de schuldenaar, W Ecker Corneliszn., Z het pad en N Maritje Hubert Adriaenszn. wede en het voorsz. perceel [dit is perceel 9].

Folio 772v"Hoochbrugge"Hazerswoude
H10. Henrick Florisz ende Neeltgen Ariensdr met Baertgen Florisdr van Haserswoude (dienstm[aag]t onvermogen) heure dienstmaegt3 hoofden

(vermoedelijk ditzelfde perceel, vanwege de Heerweg ten zuiden. 7 hont is iets groter dan 1 morgen)
11-11-1624 fol. : verkopers: . Leendert Adriaenszn., Maerten Adriaenszn. wonende Benthuizen en Aelwijn Janszn. wonende Segwaart gehuwd met Machtelt Adriaenszn. Koper: Hendrick Floriszn. gehuwd met Neeltje Adriaensdr. Goed: 3/4e parten van een huis en erf met 7 hond land, daarvan het resterende 1/4e part aan de koper toebehoort. Belent: in zijn geheel O en Z de Heerweg, W Adriaen Janszn. Mous en N de koper, Roet Dirckszn. en Adriaen Stalpert. Bijzonderheden: met hypotheek op het gekochte gelegen omtrent de Hoochbrugge.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Leendert Adriaensz Aertsz?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Leendert Adriaensz Aertsz

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

    

De publicatie Alle Hoogerbrugges is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
P. Hoogerbrugge, "Alle Hoogerbrugges", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/alle-hoogerbrugges/I3466.php : benaderd 19 september 2021), "Leendert Adriaensz Aertsz (± 1530-????)".