Stamboom Voet-Evers » Kwartierstaat van Augustinus (Guust) Evers

Adrianus Evers | Evertse
Adrianus Evers | Everse | Everts
Catharina Daens
Cornelis | Cornelius Evers | Everts
Martinus van Welt
Anna Maria | Maria van Welt
Petronella Cools | Kocks
Nicolaus | Nikolaus | Nicolaes Evers
Willem Peters van Siebergen | Zijbergen | Zijberghe | Sibergh
Cornelis van Siebergen | Zijbergen | Zeybergen | Sibergen
Jan den Decker
Johanna Jan | Tanneken (Janneken) Deckers
Lijsken Marijnis
Nicolaes van Siebergen
Hendrick Cornelissen van Gils
Margriete | Grietje | Margaretha (Margrietje) van Gils | Siebergen | Ziebergen
Maryke | Maeyken | Maria Gooijaerts | Goeyaers | Goyaerts | Goyers | Goverts
Barbara van Siebergen | Sijbergen | Sibergen | Bergen
Adriaen Lenard van der Kuijp
Lendert Ariaense (Leendert) van der Kuijp
Lysbeth Jacobs Key
Elizabeth (Lysbeth) van der Kuijp
Barbara (Berbel) Byweg | van Bijwegh | | van Rijwegh | (van der Kuip)
Joannes (Jan) Evers
Christianus Adrianii van Caam | Kaam
Adrianus van Caam | Kaam
Joanna Adriani Lambreghs
Johanna van Caam | Chaam | Caem | Kaam
Catharina de Cock | Kock
Abraham Leonardus Evers
François Horwar
Henri Joseph Horwar
Anne Colin Dr Brande
Leonardus Josephus Horward
Anne Marie Randaxhe
Maria | (Helena) Horward | Horreward | Hormard
Joannis Magheels
Maria Geertruida Machiels | Machils | Maghils
Maria Josepha van der Werrelt
Johannes Evers
Adriaan Netten
Johannes (Jan) Netten | van Netten
Antonia van der Sanden
Adriana Netten | Houtingen
Christiaan Hartman
Dorothea Willemina | Willemina Dorothea (Theodora) Hartman
Cornelia de Bruin
Johannes (Jan) Evers
Cornelis Huijser
Adriaen Cornelisz Huijser
Quirijn Ariens Huijser
Leentgen Crijne
Leendert Crynen Huijser
Dirck van der Schoer
Jan Schorensz
Jacob Jansz van Schoer
Dirick Jacobs van Schoer
Baertgen
Florijs Diericxz Verschoor
Dirck Florysz Verschoor
Applonius Dircksz (Pleun) Verschoor
Neeltje Hendricksdr
Leijtgen Pleunen Verschoor
Hugo van Teylingen
Daniel van der Merwede
Daniel I van der Merwede
Daniel II van der Merwede
Voorne van
Van der Merwede
Adriaentje Heer Lindendr
Daniel I V van der Merwede
Anthonis van Riede
Diederic van Riede
Herbaren van Riede
Aernt van Riede
Machtild van Oudheusden
Aernt Arnts van Riede
N.n.
Gheryt Cozen Aerntsz van Riede
Dirck Cozen
Dircksdr Cozen
Dirck Gherijt Kozen van Riede
Hillegont
Koos Dircxz van Riede
Gillis
Jan Gillis
N.n.
Lijsbet Jan Gillise
Nele
Dirck Coosen
N.n.
Arij Dircksz Roonaer | Roonaert
Baerte
Maria Adriaensdr (Marijtje) den Ronaert
N.n.
Jan Leendertsz Huijser
Jan Lauwerens Schilperoort
Aeltke Jans Schilperoort
Adriaentgen Cornelis
Leendert Jansz Huijser | Huiser
Maerten Willemsz Vaendrager
Jacob Maertens Vaandrager
Maritge Leenderts
Maerten Jacobs Vaandrager
Adriaen Hendricks aan de Wech
Cornelis Adriaen Hendriks aan de Wech
Neeltje Cornelisse Aendewech
Heynrick Gijse Besemer
Ghijsbrecht Heyndriksz Besemer
N.n.
Jacob Ghijsbrechtsz Besemer
N.n.
Pieter Jacobs Besemer
Adriaen Willems Jonckint
Willem Adriaen Willemsz Jonckint
Heijltgen Willem Adriaens Jonckint
Machteld
Marijchie Pieters Besemer
Willem Goessen Ariaensz Jongkint Romeijn
Anna Willems Jongkint Romeijn
Neeltje Cornelisdr
Neeltje Maertens Vaandrager
Neeltje Jorisdr
Jan Leendertse Huijser
Jacob Jacobsz van den Berg
Beatrix Jacobsdr van den Berg
Jan Heijndricksz Verschoor
Jannetje Jansdr Verschoor
Pieter Kaes
Pleuntje Pietersdr Kaes
Jan Jansz Huijser
Reymert Jansz (Reijniert, Reijnout, Remmert, Remmet) de Roos
Jan Reijmersz (Reijmerden Rijmerden) de Roos
Geurtje Aerjens | Aarjans
Reymetje Janse de Roos
Hercules Leendersz. Gelder
Herculus Herculesse (van) Gelder
Ploontje Jans Coomen
Neeltje Herculesdr (Harcken Harkers) Gelder
Claartje Pierts
Arij Jansz Huijser | Huisert
Arij Leendertsz van Wingerden
Arij Aartzn van Wijngaarden | Wingerden
Ariaentje Dircksdr Soet
Leentje Arijsdr van Wijngaarden
Pleun Pleunszn van Dijk
Lijntje Pleunsdr van Dijk | Dijck
Adrianus Sybrandsz van der Vlist
Sijbrand Aerjens Visser | van Der Vlist
Leentje Sijbrandsdr Visser
Lijntje Harmens Grauwert
Pieter Huijser | Huizer
Gerrit Pietersz Waert
Sijmon Gerritzn de Waard
Thomas Commijs
Jan Thomasse Commijs
Aert Jobben Commijs
Reijer
Geertje Reijers
N.n.
Job Aertsz Commijs
Lijsbeth Jobsdr Commijs
Marijtje Leendertsdr Grauwe
Pietertie Sijmonsdr de Waard
Dirk Adriaans Kruijthof
Adriaen Dircks | Aeryen Dircx (Arij) Kruijthof | Cruijthoff
N.n.
Cornelis Ariens Kruijthof
Cornelis Ariens Roelen van den Brouck
Lijntgen Cornelis van den Broeck
Neeltge Ariens
Arij Cornelisz Kruijthof
Claas Bastiaans
Japie Claesdr Goumans
Lijntje Jans
Cornelis Ariense Kruijthof
Marijtje Mattheusdr van der Laan
Gerrit Corneliszn Kruijthof
Pieter Dircks Verschoor
Bastiaan Pieters Verschoor
Doen Bastiaensz Verschoor
Neeltge Adriaens
Bastiaen Doensz Verschoor
Pietertje Bastiaansdr Verschoor
Dirick Jacobs van Schoer
Eeuwout Diericxz Verschoor
Dirck Eeuwoutsz Verschoor
Eeuwout Dircksz Verschoor
Aert Eeuwoutsz Verschoor
Hadeweij Aertsdr
Pieter Aertsz Verschoor
Willem II van Cranendonck
Diederik (Dirck) van Cranendonck
Elisabeth van Steyn
Roelof Cranendonck van Emmichoven
Roelofs van Emmichoven
Jan Roelofs Cranendonck
Roelof Janszoon Cranendonck
N.n.
Gerrit Roelofs Cranendonck
Loijnck van der Giessen
Willem Gerritzoon Cranendonck
Beatrijs
Pieter Willemsz Cranendonck | Gerrits
Willem Pietersz Cranendonck | Bootser
Pietertgen Willemsdr Cranendonck
Adriaentje Adriaensdr
Pleuntje Pietersdr | Pleuntje Peters | Pleuntje Pieters Verschoor
Joris Adriaensz
Lenart Jorisz Porre
Leneart Lenaertsz Pors | Dejonge Pors
Adriaentje Symonsdr
Clement Leendertsz Pors
Joris Adriaensz
Adriaen Joris Pors
Aechtge Adriaensdr
Ariaentje Clemensdr Pors
Dirick Jacobs van Schoer
Pieter Diericxz Verschoor
Lenaert Pietersz Verschoor
Harmen Lenaertsz van der Schoor
Neeltgen Harmensdr van der Schoor
Volkje Gerritsdr Kruijthof
Aart Dirksz Spek
Dirk Ariensz Spek
Dirkje Dirksdr Spek
Marrigje Jans
Adriaantje Huizer
Jacob Lemsz
Rochus Jacobsz Lems
Eldert Rochusz Lems
Fijchge Pietersdr
Rochus Eldertsz Lems
Lijsbeth Cornelisse
Willem Rochusz Lems | Lems de Grote
Rochus Jacobsz Lems
Willem Rochusz de Visser
Fijchge Pietersdr
Lijsbeth Willemsdr Visser
Willem Eeliz
Cornelis Willemsz Voogt
Maritgen
Cornelis Cornelisz Voogt | Voogt de Oude
Lijnke Peiters | Pieters
Leentje Cornelisse Voogt
Ruthger
Dirck Rutghersz Doens
Rutgheer Diddericsz
Beijen Rutghers
Beijen Beijensz
Doen Beijensz de Oude van Doens
Elisabeth (Lijsbeth)
Beyen Doensz van Driel
Heyndrick Drogendijk
Margriet Heyndricks Drogendijk
Suetkin
Doen Beijensz de Jonge van Driel
Lijsbeth
Cornelis Doensz Beijens van Driel
Haesken | Aeskin
Jan Cornelisz Doens van Driel
Baertgen Jansd | Aeltje
Neeltje Jansdr van Driel
Pieter Willems Lems
Albrecht Jans
Leendert Aelbrechts Veerman
Aagje Leenderts
Lijsbeth Leendertsdr Veerman
Maartje Huijbrechts Kock
Leendert Pietersz Lems
Marijtje Leendertse Koole
Pieter Leendertsz Lems
Matthias Hoppel
Hendrik Matthijsz Hobbel
Maeijke
Bastiaan Heijndricks Hobbel
Ingen Bastiaans
Hendrik Bastiaansz Hobbel
Marrigje Cornelis
Bastiaan Hendriksz Hobbel
Jan Jans
Baartje Jans
Jannetje Bastiaansdr Hobbel
Jan Breedervelt
Maarten Jansz Breedervelt
Stijntje Maartensdr Breedervelt
Simon Pietersz Verburg
Arie Simonsz Verburg
Claes Claesz Ouwe Comen
Jan Claesz Vermeer
Dirk Vermeer
Jan Dircxsz Vermeer
Pleun Apolonia Jansdr.
Apolonia Jansd Vermeer
IJsbrand Cornelis
Neelke IJsbrandsd
Brechtge Pietersd
Arjaantje Ariens Verborgh
Dingeman Leendertsz Boel
Leendert Dingemans Boel
Uiltje
Maartje Leendertsdr. Boel
N.n.
Bastiaan Pietersz Lems
Jan Hendricksz van Pelt
Maarten Jansz van Pelt
Geertje Maartensdr
Dirk Maartensz van Pelt
Pieter Hermonts Swael
Hermen Pietersz Swael
Dirck Hermens Swael
Leentgen Maertensdr
Leendert Dircksz Swael | Swaal
Annetien
Annetjen Leendertsdr | Annijgje Leenderts Swael | Swaal
Beatris Dircks
Claasje Dirksdr van Pelt
Adriaan Sijbrandsz van der Vlist
Sijbrand Aerjens van der Vlist
Arij Sijbrandsz van der Vlist
Leendert Grauwert
Leendert Leendertsz Grauwert
Herman Leendertsz Grauwert
Lijntje Louwrensd
Lijntje Hermens Grauwert
Cornelis Cornelisz Voogt | Voogt de Oude
Cornelis Cornelisz Voogt | Voogt de Jonge
Neeltje Jansdr van Driel
Leentje Cornelisdr Voogt
Lambrecht Bartelsz
Aaltje Lambrechtsdr
Leentje Ariens van der Vlist (Vernom)
Jannetje Arijsdr Brouwer
Klazina Lems
Adriaantje Jacobusdr Stopbergen | Stoffbergen
Augustinus (Guust) Evers
Sijoerd Sijoerdtsen
Age Sjoerds (Schoonhoven)
Dedje Aggesdr
Jacob Ages (Schoonhoven)
Jouck Sjoerds
Jelle Jacobs (Schoonhoven)
Jacob Jelles (Schoonhoven)
Baukjen Teunis
Hendrik Jacobs (Schoonhoven)
Gerrit de Vries
Gerrit Gerrits de Vries
Rinse Gerryts de Vries
IJmkje Rinses
Aaltje Rinses de Vries
Hendrikje Franzen van der Woude
Rinse | Rense Schoonhoven
Cornelis Dirks Molenaar
Dirk Cornelis | Durk Molenaar
Jacob Damstra
Jorrit Jacobs Damstra
Janke Jorrits Damstra
Rinse Liekeles
Ymkjen Rinses
Antje Jacobus
Akke Dirks Molenaar
Eye Koerts Wielstra
Jarig Eilerts Wielstra
Anske Gerrits
Anskje Jarigs (Aukje) Wielstra | Walstra
Johannes Ewes
Akke Johannes
Tryntsjen Rienks
Hendrika Johanna (Rika) Schoonhoven
Josephus van Rijthoven
Johannes Josephus (Jan) Kroese | Kroes | van Rijthoven
Fredericus (Frederik) Croese
Fredericus (Fredrick) Croese | Kroese
Maria (Marijtje) Velders
Johannis Jan (Jan) Croese | Croessen | Croes
Nicolaas Folkaarts
Anna Christina Bikeurs Volkers | Folkaarts | Valckers | Vulckers
Geertruid
Dorothea | Theodora Kroes | Kroese | Croesen
Theodorus Henricus Vlaminckx
Joanna Maria | Adriana Maria (Jennemie) Vlaminckx | Vlamix
Maria van Groesen
Frederik Nicolaas Kroese
Joannes Hubertus | Antonius Egbert Schneitzheeffer | Snijtzevert | Snertsiver | Sneijsefer | Schmeitzheeffer | Snijtschebbel
Joanna Cornelia (Anna) Schneitzheeffer | Schneidsever | Shneitsever | Inhidshever
Matthias Rosendaal
Joanna (van) Rosendaal
Anna Maria Daniels
Johanna Kroese
Petrus Antonissen
Petrus Antonissen
Maria Michael van Bergen
Petrus Antonissen
Dimphna Cornelie van Aert
Gerardus Antonissen
Franciscus Joannes Michielsen
Johannes Franciscus Michielsen
Rosalia Gerardus Swaegers
Rosalia Jan Michielsen
Joannis Gerardi Leys
Maria Catharina Petrus Leys
Andriana Mattheus Faes
Elisabeth Antonissen
Martinus van Trier
Adriaan van Trier
Maria Stokhorst
Johanna van Trier
Jacobus Buijs
Petrus Jacobi Buijs
Elisabeth Petrus Waegemans
Elizabetha (Elizabeth) Buijs
Remigius Adriaensse Schrickx
Christianus Remigusse Adriaenssen Schrickx
Margaretha Hermans
Hermanus Christiaanse Remisse Schrickx
Jacoba Petrus Jacobs
Jacobus (Jacob) Schrickx
Digna Machielse Stoops
Joanna Maria Jacobi Schrickx | Schricker
Jacobi Dickens
Rosa Dickens
Joanna Peeters Cockx

Hieronder staan 421 voorouders van Augustinus (Guust) Evers in 26 generaties (hogere generaties zijn afgekapt). Er is in deze kwartierstaat sprake van kwartierherhaling, dit wordt weergegeven door een grijze achtergrond bij de betreffende naam.
De publicatie Stamboom Voet-Evers is samengesteld door (neem contact op).

Onderkant