Stamboom Van Gorcum » Petrus van Gorcum

Persoonlijke gegevens Petrus van Gorcum Mannelijk

Scans zoeken, een service van Genealogie OnlineBron 1
 • Hij is gedoopt op 12 oktober 1759 in Leeuwarden, Friesland, Nederland.
 • Beroepen:
 • in het jaar 1786 in Leeuwarden, Friesland, Nederland: Lid Fraterniteit.
 • op 27 januari 1786 in Leeuwarden, Friesland, Nederland: Burger geworden.
  Ik belove en swere, na mijn hoogste vermogen:
  alle twist, tweedracht, muiterije en heimlijcke aanslagen, die tegens den Eere en reverentie
  Godts, der Gereformeerde Christelijke religie, mitsgaders de Stad en ganse Burgerie, sampt
  Burgemeesteren, Schepenen ende Raeden voorsschreven, mogten gedagt ofte aangesteldt worden, 't
  selve tot mijne kennisse gekomen sijnde, belove ick terstond wel en getrouwelijck aen de gemelte
  Burgemeesteren, Schepenen en Raeden 't openbaeren.
  sampt der Burgeren en inwoonderen van dien nae mijne beste vermogen met alle reedenen en
  billikheid te soecken en mij in goede gehoorsaemheid, vreede en eendragt bij en onder mijne meede
  Burgeren te houden en dragen;
  bij en voor deselve op te setten lijff en goed, de eere en reverentie Godes;
  den voorsschreven Steede, midtsgaders Burgemeesteren, Schepenen en Raeden van dien, voor te staan
  't meeste nut, welvaeren en profijt van deselve;
  M228, p 17 d.d. 27 jan 1787 Petrus van Gorkum geboorteplaats Leeuwarden betaalt 6 g.g.
  So waerlijck moet mij helpen Godt Almachtigh.
  de Stadt Leeuwarden en Burgemeesteren, Schepenen en Raeden van deselve in alles getrou en
  gehoorsaam te sijn;
  Burgereed, circa 1540
  Burgereed, 1803
  Loven ende sweeren bij Gode almachtich ende alle zijn heijligen den grootmogensten dorluchtigsten,
  onvorwinlicsten fursten princen ende heeren, Heeren Chaerles Roemsche Keijserlijcke maiestaet
  etc. ende Heere van Vrieslanden onsen off mijnen aldergenedichsten heeren zijnre keyserlijcke
  maiestaets stadthalder ende hoege raeden ende alle zijnre keijserlijcke maiestaets ondersaeten
  ende besunder borgermeesteren schepenen recht ende raedt der stadt Leeuwarden ende de hiele stadt
  voorss. holt ende trouw toe wesen myt lijff ende guedt nae mijn hoeghste vermoegen die eere ende
  hoocheijt der keijserlijcke maiestaet zijn maiestaets stadthalder ende hoogen raedt ende gansse
  stadt Leeuwarden op toe holden ende daer voer te weesen nae mijn vermoegen. Alle quaedt toe
  vermijden ende te schuwen ende in geene tractaet handel ofte gaercompste toe coemen daermen tegen
  keyserlijcke maiestaet, zijn maiestaets stadhalder ofte raeden ende tegens borgemeesteren, recht
  ende raedt ende gansse stadt Leeuwarden mochten handelen ofte tracteren bij daege noch bij
  nachte, int heymelijck oft openbaer. Ende sulcx int minder middel ofte meerder yeets vername ofte
  verhoerde sonder eenyge voertoenen borgemeister recht ende raedt te kennen te geven op dat alle
  quade handel te nyete mach gebracht werden, soe waerlicken helpet ons off mij God ende zijn
  helligen.
 • in het jaar 1795 in Leeuwarden, Friesland, Nederland: Lid Volkssocieteit.
 • Woont in het jaar 1808 in Leeuwarden, Friesland, Nederland: Tweebaksmarkt o.z.B. 214 bij Volkstelling.

Voorouders (en nakomelingen) van Petrus van Gorcum


KwartierstaatKwartierstaatKwartierstaat
Christiaan van Gorkum
1702-1755
Petronelle Postmus
1704-1782
Jarichius Atsma
1693-????
Petronella Boddens
????-
StamboomStamboom
Aurelia Atsma
1731-????
Stamboom
Petrus van Gorcum
1759-1845
(1) x (1)
1781
Antje (Aukje) van Boerum
1752-1791
Stamboom
Aurelia van Gorcum
1782-????
Aurelia van Gorcum
1783-1858
Tree
Willem Theodorus van Gurkom
1785-1834
Tree
Jeltie van Gorcum
1788-????
Anna Catharina van Gurkom
1791-1820

(2) x (2)
1793
Aafke Adema
1761-1795
Stamboom
Janneke van Gurkom
1795-????

(3) x (3)
1797
Trijntje Cramer
1765-1808

(4) x (4)
1808
Akke / Aukje Abbega
± 1768-1830

Gezin van Petrus van Gorcum

Hij is getrouwd met (1) Antje (Aukje) van Boerum op 8 juli 1781 te Beers, Friesland, Nederland.Bron 2

Kind(eren):

 1. Aurelia van Gorcum  1782-????
 2. Aurelia van Gorcum  1783-1858 Tree
 3. Jeltie van Gorcum  1788-????

Hij is getrouwd met (2) Aafke Adema op 17 april 1793 te Roordahuizum, Friesland, Nederland.

Kind(eren):

 1. Janneke van Gurkom  1795-????

Hij is getrouwd met (3) Trijntje Cramer op 17 maart 1797 te Menaldum, Friesland, Nederland.

Hij is getrouwd met (4) Akke / Aukje Abbega op 6 november 1808 te Menaldum, Friesland, Nederland.Bron 3

Tijdbalk Petrus van Gorcum

Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.

Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen

Bronnen

 1. doopboek
 2. trouwboek Hervormde Gemeente Beers Jellum
 3. trouwboek Hervormde gemeente Menaldum

Over de familienaam Van Gorcum

Historische context (op basis van trouwdag 8 juli 1781)


De publicatie Stamboom Van Gorcum is samengesteld door (neem contact op). http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-gorcum/

Snelzoeken     ?