Stamboom H. de Vries » Aege Sjoerds

Persoonlijke gegevens Aege Sjoerds Mannelijk

Gezin van Aege Sjoerds

Hij is getrouwd met Antje Rients op 14 mei 1741 te Welsrijp.

Kind(eren):

  1. Pieter Ages Jongema  1761-1845 Tree
  2. Trijntie Aeges  1749-????
  3. Trijntie Aeges  1756-????
  4. Rients Aeges Agema  1743-1815
  5. Antie Aeges  1746-????
  6. Antie Aeges Agema  1747-????
  7. Jan Aeges Agema  1751-1818

Notities bij Aege Sjoerds

Hennaarderadeel, huwelijken 1741
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 mei 1741 in Welsrijp
Man : Age Sjoerdts afkomstig van Winsum
Vrouw : Antje Rients afkomstig van Bayum
Opmerking : zijn woonplaats als Winsum (?) vermeld

Gestandaardiseerde namen: AGE SJOERDS en ANTJE RIENKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Welsrijp Baijum 1724-1811
Inventarisnr.: 401
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1743
Dopeling: Rients
Gedoopt op 21 juli 1743 in Bayum
Kind van Age Sjoerds en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : RIENK of RIENKJE
Vader : AGE SJOERDS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Welsrijp en Baijum, doop 1723-1812
Inventarisnr. : DTB 401
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar


De publicatie Stamboom H. de Vries is samengesteld door (neem contact op). http://www.genealogieonline.nl/stamboom-h-de-vries/

Snelzoeken     ?