Genealogie Online » Samen vertalen

Voortgang

Percentage van de 1733 tekstelementen
waarvoor een vertaling is ingevoerd
èn gecontroleerd door 238 vertalers:


Engels
 95%
Duits
 95%
Frans
 86%
Spaans
 40%
Italiaans
 32%


  Ingevoerd   Eén keer gecontroleerd   Klaar voor gebruik

Bent u vaardig in een buitenlandse taal?

Om de genealogieonline website in meerdere talen beschikbaar te krijgen vraag ik uw hulp bij het vertalen van de Nederlandse teksten en het controleren van de vertalingen!

Na inloggen krijgt u tekstelementen (woorden of zinnen) van deze website voorgeschoteld die vertaald moeten worden in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans. Elk tekstelement dat wordt ingevoerd wordt door twee andere vertalers gecontroleerd om de kwaliteit te borgen.

Als er een groot genoeg percentage tekstelementen is ingevoerd en gecontroleerd zal de taal actief worden en zullen alle bezoekers genealogieonline in die taal kunnen zien.


Wilt u weten hoe het vertalen in z'n werk gaat?