Overzicht veel voorkomende inconsistenties

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de controles die genealogieonline uitvoert op de genealogische gegevens die hier worden gepubliceerd.


ControleAantal
Fout Overlap in levensduur met broer/zus met dezelfde naam 79.958
Waarschuwing Leeftijd bij trouwen lag beneden de 16 jaar 35.009
Waarschuwing Moeder was jonger dan 16 jaar toen kind werd geboren 22.993
Fout Moeder was al overleden bij geboorte van kind 19.165
Waarschuwing Vader was ouder dan 65 jaar toen kind werd geboren 18.963
Fout Vader was 9 maanden voor de geboorte van kind al overleden 18.125
Waarschuwing Leeftijd boven de 100 17.979
Waarschuwing Vader was jonger dan 16 jaar toen kind werd geboren 15.059
Fout Overleden voor huwelijk 11.346
Fout Getrouwd voordat geboren 10.085
Waarschuwing Moeder was ouder dan 60 jaar toen kind werd geboren 7.636
Fout Overleden voor geboorte 5.233
Fout Gedoopt voor geboren 5.035
Waarschuwing Leeftijd bij trouwen lag boven de 90 jaar 4.076
Waarschuwing Leeftijd bij trouwen lag beneden de 16 jaar 2.647
Waarschuwing Was ouder dan 65 jaar toen kind werd geboren 2.600
Waarschuwing Moeder was jonger dan 16 jaar toen kind overleed 2.383
Fout Begraven voor overlijden 2.173
Waarschuwing Vader was jonger dan 16 jaar toen kind overleed 1.827
Waarschuwing Moeder was - gebaseerd op doopdatum - jonger dan 16 jaar toen kind werd gedoopt 1.447

Probeer de service vrijblijvend

6000+ genealogen gingen u voor!