Genealogie van de takken "van Nuijs" en "Hoogers"

Foto van Serge van Nuijs (Antwerpen)

De publicatie Genealogie van de takken "van Nuijs" en "Hoogers" is samengesteld door (neem contact op). http://www.genealogieonline.nl/genealogie_nuijs_hoogers/De gegevens­ver­zame­ling bestaat uit 43.210 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 3.572 personen niet gepubliceerd. U vindt meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeur­tenis­sen) op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.

Een uitgebreide verzameling van -meestal- uit (Nederlands) (Zuid-) Limburg afkomstige families, takken en stammen, waarbij geprobeerd is zo veel mogelijk verbanden te zoeken door zowel in de diepte als in de breedte ver te onderzoeken, evenwel zonder aanspraak op volledigheid.
Bij de opzoeking is o.m. gebruik gemaakt van Genlias, Geneanet, Genealogie-online en diverse andere bronnen, waaronder gegevens die te vinden zijn via Internet, hoewel deze niet altijd even betrouwbaar zijn.In een aantal gevallen werd ook geconstrueerd vanuit vermoedens of aannames; deze vindt u in voetnoten terug.

Afwijkingen in voornamen ten opzichte van gegevens die u elders aantreft zijn toe te schrijven aan het feit dat ik -tot de 20e eeuw- consequent gekozen heb voor de Latijnse varianten van de (doop)voornamen, voor personen die in Limburg geboren zijn en waarvan ik aannam dat zij ook katholiek gedoopt zijn.

Ik ben aan veel mede-onderzoekers en genealogen dank verschuldigd: door het samen leggen van informatie uit diverse bronnen heb ik herhaalde malen oorsprongen kunnen terugvinden. Toch ontkom ik er vaak niet aan van een aantal vooronderstellingen uit te gaan. Deze worden meestal in de voetnoten besproken.
Mocht u fouten of onnauwkeurigheden aantreffen, dan stel ik uw bericht daarover zeer op prijs. Ik kan u echter niet altijd garanderen dat ik u onmiddellijk kan beantwoorden, aangezien het hier slechts een hobby betreft en geen "levenswerk".
Het heeft overigens niet veel zin om te vragen of ik nog over andere gegevens beschik dan degene die ik hier opgenomen heb.


Snelzoeken     ?


Startpunten in deze publicatie

Vandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 6000 genealogen
gingen u voor!