Stamboom Eras » Jeremias van Riemsdijk

Personal data Jeremias van Riemsdijk Male

Scan searching, a Genealogie Online service

Household of Jeremias van Riemsdijk

He is married to (1) Martina van den Briel on September 21, 1738, he was 25 years old.Source 1

Child(ren):

He is married to (2) Cornelia Catharina van Vianen on June 14, 1744, he was 31 years old.Source 1

Jeremias van Riemsdijk is niet minder dan vijf maal gehuwd geweest,
1o 21 Sept. 1738 met Martina v.d. Briel, geb. Juni 1720, overl. 5 Nov. 1741;
2o 14 Juni 1744 met de 14-jarige Cornelia Cath. van Vianen, overl. 19 April 1747, bij de geboorte van haar derde kind;
3o 5 Mei 1748 met Maria Lucretia Wentink, overl. 24 Mei 1750, 8 dagen na de geboorte van haar eerste kind;
4o 2 Mei 1751 met de 15-jarige Adriana Louise Helvetius, geb. te Batavia in 1736, overl. 23 Nov. 1772;
5o 16 Maart 1774 met Theodora Rotgers, weduwe, eerst van Mr. Johannes Verklocke, later van Mr. Maurits Theodorus Hilgers, overl. 22 Maart 1777.

Behalve een groot aantal onwettige kinderen, kreeg v. Riemsdijk uit bovenstaande huwelijken veertien wettige afstammelingen

Bron: http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu07_01/molh003nieu07_01_1756.php

Child(ren):

He is married to (3) Maria Lucretia Wentink on May 5, 1748, he was 35 years old.Source 1

Child(ren):

He is married to (4) Adriana Louise Helvetius on May 2, 1751, he was 38 years old.Source 1

Child(ren):

He is married to (5) Theodora Rotgers on March 16, 1774, he was 61 years old.Source 1

Notes by Jeremias van Riemsdijk

RIEMSDIJK (Jeremias van) zoon van Scipio van Riemsdijk, predikant te Bunnik, en van Johanna Bogaert, vertrok 25 Febr. 1735 met de ‘Proostwijk’ naar Indië als sergeant in dienst van de (Verenigde Oostindische) Compagnie., kwam 24 Sept. van dat jaar te Batavia aan, waar hij zijn geheele verdere leven, nog ruim 42 jaar, gevestigd bleef.
Al spoedig ging hij in civielen dienst over als onderkoopman (1736), doorliep verder de gewone rangen, werd in Oct. 1753 raad extra-ordinair, waarnaast hij regent van de hospitalen en president van weesmeesteren was, werd 15 Oct. 1760 raad ordinair en 17 Aug. 1764 directeur-generaal. Eerst 11 jaar later, 28 Dec. 1775, toen hij reeds 63 jaar was, volgde een benoeming tot Gouverneur-Generaal, welk ambt hij slechts een kleine twee jaar bekleedde; zijn bestuur heeft zich niet door bijzondere gebeurtenissen gekenmerkt.

Zijn portret, geschilderd door een onbekend kunstenaar is in het paleis te Weltevreden, verkleinde kopieën in het paleis te Buitenzorg, het Rijksmuseum te Amsterdam en het Ministerie van koloniën te 's Gravenhage

Hoe ver toen in Indië het nepotisme was doorgedrongen, blijkt wel uit de carrière van v. Riemsdijk's zoon, Willem Vincent Helvetius, een uiterst dom en onontwikkeld man, die op zijn 9de jaar reeds assistent, op zijn 19de eerste administrateur van Onrust was, waar hij 200.000 rijksdaalders verdiende, en het tot Raad van Indië bracht.

Sources

  1. http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu07_01/molh003nieu07_01_1756.php

Timeline Jeremias van Riemsdijk

Drag the timetable to go back or further in time (or use l and r). Click on the names for more info.

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.

Symbols used: grootouders grandparentsouders parentsbroers-zussen brothers/sisterskinderen children

About the surname Van Riemsdijk

Historical context (based on day of marriage September 21, 1738)

Quicksearch     ?

The publication Stamboom Eras has been compiled by (contact author). http://www.genealogieonline.nl/stamboom-eras/